webInk

Suomalainen web-to-print -järjestelmä painotaloille.

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

HögforsGST Oy, Pohjukansalontie 1, P.O BOX 55 FI-79101 Leppävirta Rekisterin teknisestä toteutuksesta vastaa ADE Oy, Hämeen valtatie 144, 20540 TURKU

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

HögforsGST Oy

3. Rekisterin nimi

HögforsGST Oy:n verkkopalvelujen asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään tilausten toimittamista, asiakassuhteen hoitamista ja HögforsGST Oy:n verkkopalvelujen kehittämistä varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää kaikki tai osan seuraavista asiakkaan tiedoista: Yhteystiedot (nimi, laskutus- ja/tai toimitusosoitteet, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja tilaushistoria). Tiedot säilytetään ainakin asiakassuhteen voimassaolon ajan.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaat antavat tietonsa järjestelmään rekisteröitymisen tai tilauksen teon yhteydessä. HögforsGST Oy:n tilausten käsittelyssä tehdyt merkinnät.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille pyytämättä tähän etukäteen suostumusta.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu. Itse laitteistotilaan ei pääse ulkopuolisia.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.